20220406_141229 Kvanndalen
IMG_3464_271006 Tredet
IMG_3485-271006 Kvanndalen
IMG_4799_070207 Sæbø
IMG_5348_231108 Vatnevatnet
IMG_9038_030310 Goksøyr
IMG_5397_031208 Mot vassdalstindane
IMG_8508_030308 Sylen
IMG_5690_040109
IMG_6235-01022009 Kvanndalsvatnet
IMG_5718_040109 Fingeren
IMG_6486_190209 Rystelandet
IMG_8497-030308 Standalseidet
20230312_133155 Hamna
IMG_1210_011009 Strynefjellet
IMG_4383_180107 Fergekaia Volda
IMG_3485-271006 Kvanndalen
IMG_5098_261210 Skorgura
IMG_5700_040109 Kolåstinden
IMG_8873_240308 Hjørundfjord
IMG_5491_301007 Kvanndalsvegen
IMG_7841-220108 Hovdevatnet
IMG_5717_040109 Fingeren
IMG_6884_140309 Saudehornet
IMG_6239-01022009 Kvanndalsvatnet
IMG_7049_101207 Videtjørn
IMG_5085_261210-Ørsta by night kopi
20230325_143534 Kvanndalen
IMG_2129_050110 Hovdevatnet
IMG_4367-2_140107 Bjørdalen
IMG_4566_190107 Hjartåberget
IMG_4875-100207 Mosetra
IMG_5363_231108 Nedre Bondalseid
IMG_8827_240308 Kyrkjegata
IMG_5688_131107 Storetind
IMG_7997_020208 Vatnevatnet BW
IMG_6151_240308 Bjørdalen
IMG_6470-190209 Hovdevatnet
IMG_7149_111207 Follestaddalen
IMG_7695-210108 Skåla mot Ørsta
IMG_8505-030308 Myklebustsetra
20230325_194520 Kvanndalen
IMG_2682_020210 Bjørdalsbakken
IMG_3477-271006 Kvanndalen
IMG_4648_240107 Vatnevatnet
IMG_5347_231108 Vatnevatnet
IMG_9014_030310 Herøy
IMG_8661_140308 Storetind
IMG_5676_040109 Elva Kolåstinden
IMG_7868-220108 Hovdevatnet
IMG_6253-01022009 Kvanndalsvatnet
IMG_6954_230309 Mot Hovdebygda
IMG_7168_111207 Likjesetra
IMG_7724_220108 Mosdalen vinter
IMG_7745_220108 Vassdalstinden
20230408_100603 Bjørdalsbakken
IMG_2860_030310 Kjellsund
IMG_4526_190107 Sørheim
IMG_4793_070207
IMG_5080_261210 Helgehornet
IMG_9062_030310 Goksøyr
IMG_8516-030308 Standalseidet
IMG_5687_131107 Litjetind
IMG_8507-030308 Myklebustsetra
IMG_6367_080209 Vatnevatnet
IMG_7669-210108 Pumpehus skåla
IMG_7217_121207 Vatnevatnet
IMG_8505_2-030308 Myklebustsetra
IMG_7851_220108 Hovdevatnet
20230408_102959 Kvanndalen
IMG_3448_271006 Kvanndalsvatnet
IMG_4480_190107 Nipå vinter
IMG_4793_070207
IMG_5131_281210 Vintertre
MG_9290-160114 Mosetra
IMG_8660_140308 Litjetind
IMG_5669_030109 Mot Selbervika
IMG_7753_110509 Sandegga
IMG_6478_190209 Bryggen
IMG_6347-08022009-BW
IMG_7440_010108 Selbervika
IMG_7771_220108 Daleteigane
IMG_4412_190107-Saudehornet
20230409_124826 Saudehornet